REFERENSER

“Tack för en skön och inspirerande dag. Upplägget med antal deltagare i grupperna, längd på banan och antal stationer var super. Vi har fått en mycket fin feedback av våra medarbetare som tyckte att dagen skapade god stämning och att vi lärde känna varandra på ett nytt sätt.
Häftet med frågorna var en hit…. Kan även utveckas.
Vad gäller själva övningarna var vissa bättre än andra. Svårighetsgraden kunde på somliga vara högre. Vissa var helt enkelt lite lätta.
Helheten var dock härlig! Organisation och planering toppen. Lunchmackor och termosar var en hit och bra ide.”

Marin Hemmingsson (oktober 2013)

Mora Parks Läkepedagogiska Institut